gallery of contemporary art>>>>>
»PODOBE NARAVE / IMAGES OF NATURE«
Anja Jerčič Jakob, Tina Konec, Plateauresidue, Maja Pučl,
Lucija Stramec, Joni Zakonjšek
March 30 – May 28, 2023
The Museum of Modern and Contemporary Art Koroška [KGLU]
Glavni Trg 24, Slovenj Gradec, SI

Curator: Katarina Hergold Germ


>>>>>
»ŽIVA RISBA / LIVE DRAWING«
October 21 – November 19, 2022
DLUM Gallery, Jewish Street 10, Maribor

Curators: Milena Zlatar, Mojca Štuhec

slide
Lucija Stramec: Complementary contemplation 6, ink, paper


>>>>>
»DLUM 2021 PRIZE WINNERS:
Milan Ketiš [1992], Marko Pak [1971], Vojko Pogačar [1950]«
August 12 – September 10, 2022
DLUM Gallery, Jewish Street 10, Maribor

Curator: Mario Berdič Codella

slide
Marko Pak, from the Garden series


>>>>>
»ZDSLU 2022 MAY SALON«
Blue Line: From the Renaissance to New Media
May 13 – July 13, 2022
KIBLA PORTAL Gallery
Valvasorjeva 40, Maribor

Curators: Aleksandra Kostič, Mojca Štuhec,
Peter Tomaž Dobrila


>>>>>
»MADE IN MARIBOR II«
February 18 – March 26, 2022
UGM Studio, Leon Štukelj Square 2

Curator: Breda Kolar Sluga

Saša Bezjak, Natalija Juhart Brglez, Matija Brumen, Nenad Cizl, Dragica Čadež,
Ksenija Čerče, Bogdan Čobal, Andrej Brumen Čop, Natalija R. Črnčec,
Irena Čuk, Marjan Drev, Peter Ferlan, Darko Golija, Samuel Grajfoner,
Nataša Grandovec, Stojan Grauf, Aleksandra Saška Gruden, Andreja Japelj,
Marko Japelj, Metka Kavčič, Mateja Katrašnik in Polona Lipičnik, Jasna Kozar,
Anka Krašna, Teja Kovač Lozar, Polona Maher, Katja Majer, Slađana Matić Trstenjak,
Marijan Mirt, Manica K. Musil in Karolina Babič, OR poiesis (alias Petra Kapš),
Samo Pajek, Marko Pak, Ludvik Pandur, Ana Pečar, Polona Petek, Vojko Pogačar,
Polona Poklukar, Borut Popenko, Oto Rimele, Janez Rotman, Toni Soprano
Meneglejte, Lucija Stramec, Dorijan Šiško, Jože Šubic, Simona Šuc,
Nina Šulin, Matjaž Wenzel in Borut Wenzel, Vlasta Zorko